Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
28.01.2015

Novi format obrasca JOPPD se primjenjuje od 28.02.2015. Obrazac JOPPD se u starome formatu predaje do 27.02.2015!

Slijedom brojnih upita o datumu primjene “nove” verzije JOPPD obrasca obavještavamo Vas da se u periodu od 01.01.2015 – 27.02.2015 primjenjuje “stari” JOPPD obrazac. Novi format JOPPD obrasca se primjenjuje od 28.02.2015. i nadalje. 

Nepoznanica je može li se JOPPD obrazac, u kojem se želi izvještavati o novčanoj naknadi zbog neispunjenja kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom, predati i prije ili će ta opcije na e-poreznoj biti podržana tek 28.02.2015. Ako će to biti moguće tek 28.02.2015. biti će zanimljivo predavati JOPPD obrazac na dan kada ga predaje cijela Hrvatska. Uputili smo pitanje Poreznoj upravi u svezi toga. 

Iz pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnik o porezu na dohodak NN 157/14 LINK:

(6) Izmjene i dopune »Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja na dan______« – Obrazac JOPPD propisane ovim Pravilnikom, stupaju na snagu 28. veljače 2015. godine i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Promjene na JOPPD obrascu