Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
27.01.2014

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2014. godinu (NN 157/13)

Ovom se Naredbom objavljuju iznosi osnovica za obračun doprinosa za 2014. godinu izračunanih kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenata za njihov obračun propisanih Zakonom o doprinosima (u nastavku teksta: Zakon) LINK Izdvajamo:

  • Najniža osnovica za 2014. iznosi  2.779,35 KN
  • Najviša mjesečna osnovica za 2014. iznosi  47.646,00 KN
  • Najviša godišnja osnovica za 2014. iznosi  571.752,00 KN
  • Poduzetnička plaća 8.735,10 KN
  • Osiguranje radi korištenja prava na zdr. zaštitu u inoz. za vrijeme službenog puta u inozemstvo 2.779,35 KN