Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
25.01.2021

Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi (2021. – 2022.)

NN 6/2021 LINK

Kolektivni ugovor stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine i vrijedi do 31. prosinca 2022. godine.