Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
29.07.2021

Kolektivni ugovor za zaposlene u Državnoj ergeli Đakovo i Lipik

Kolektivni ugovor za zaposlene u Državnoj ergeli Đakovo i Lipik NN 84/2021 LINK