Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
27.02.2012

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o doprinosima (stupa na snagu 01.03. i 01.05.2012)

NN 22/2012 je objavljena odluka o  proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama zakona o doprinosima LINK. Iz izmjena i dopuna zakona izdvajamo promjenu stope doprinosa za zdravstveno osiguranje koja se smanjuje sa 15% na 13% . Smanjenje stope stupa na snagu 01.05.2012. Prvi obračun plaće na kojem se primjenjuje nova stopa je plaća za 5. mjesec 2012. godine!

[wp_ad_camp_1]