Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
29.09.2020

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada NN 105/2020 (stupa na snagu 03.10.2020)

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada NN 105/2020 LINK

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (»Narodne novine«, broj 29/13 LINK). Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. (03.10.2020). Na prvi pogled u odnosu na stari pravilnik primjećujemo kako je uvedena definicija da se Pravilnik odnosi i na rad kod kuće na izdvojenom mjestu rada: 

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, obveze iz ovoga Pravilnika odnose se i na rad kod kuće na izdvojenom mjestu rada u onoj mjeri u kojoj ih je moguće osigurati u odnosu na osnovnu namjenu stambenog prostora i u skladu s prirodom poslova i veličinom rizika za poslove koje radnik obavlja u tom prostoru za poslodavca.

Smatrsamo da bi Poslodavci, kako bi uklonili rizike, u suradnji s tvrtkama koje se bave pružanjem usluga savjetovanja za zaštitu na radu trebali uvesti kriterije i procedure putem kojih će  zadovoljiti odredbe novog Pravilnika.