Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
02.01.2015

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak od 01.01.2015.

NN 157/2014. od 31.12.2014. LINK

Sažetak promjena koje donosi novi pravilnik možete pročitati u dokumentu objavljenom na stranicama porezna uprave LINK

Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.