Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
14.06.2018

Povećane su kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za 2018. godinu u djelatnostima turizma/ugostiteljstva i za sezonski rad u turizmu/ugostiteljstvu/poljoprivredi/šumarstvu (NN 53/18)

NN 53/2018 LINK

U Odluci o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018. (»Narodne novine«, broj 122/17), u točki I. broj: »31.000« zamjenjuje se brojem: »35.500«.

II. U točki III. broj: »21.210« zamjenjuje se brojem: »24.210«.

U podtočki 3. TURIZAM I UGOSTITELJSTVO broj: »4.660« zamjenjuje se brojem: »7.660«.

III. Točka IV. mijenja se i glasi:  »Uvažavajući stanje na tržištu rada, utvrđuje se godišnja kvota dozvola za sezonski rad koja iznosi 2.040 dozvola od kojih za sezonski rad u turizmu i ugostiteljstvu 1.000 dozvola, a u poljoprivredi i šumarstvu 1.040 dozvola.«.

IV. Pregled potreba za zapošljavanje stranaca po djelatnostima i zanimanjima …

V. Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.