Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
25.08.2017

Općina Vođinci (šifra 5843). Stopa prireza 10% (do sada 0%). Primjena od 01.09.2017.

U NN 82/2017. od 23.08.2017. objavljena je odluka o porezima općine Vođinci. LINK

Odlukom se uvodi prirez porezu na dohodak po stopi 10% (do sada 0%). Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od objave u službenom glasilu Općine Vođinci, osim odredbi o prirezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama« (01.09.2017).