Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
04.12.2023

Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Supetra (04278). Primjena od 01.01.2024

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Grada Supetra NN 144/23 LINK

Visina poreznih stopa poreza na dohodak utvrđuje se na sljedeći način::
a) niža porezna stopa 22,40 %
b) viša porezna stopa 33,60 %

On-line šifrarnik općina i gradova sa stopama poreza na dohodak LINK