Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
13.12.2016

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (01.01.2017.) NN 115/16

U NN 115/16 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak. Primjena od 01.01.2017. LINK