Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
Stručno osposobljavanje – kalkulator (kalkulator doprinosa za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa)

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa je mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) kojom se nezaposlenim osobama bez radnog iskustva želi osigurati ulazak na tržište rada kroz stručno osposobljavanje za rad. Više o tome možete pročitati ovdje LINK.

 • Dan početka i/ili dan prekida unose se samo ako je obračun za mjesec u kojem je bio početak/prekid.
 • IZRAČUN
  1. Doprinos za ZO {{FORMATTED(dozst)}}% {{FORMATTED(dozo)}}
  2. Doprinos za MIO I stup {{FORMATTED(domxst)}}% {{FORMATTED(domiznosI)}}
  3. Doprinos za MIO II stup {{FORMATTED(domyst)}}% {{FORMATTED(domiznosII)}}
  Ukupni trošak {{FORMATTED(uktrosakout)}}
 • Pretplatnicima je na raspolaganju slanje izračuna, naloga za plaćanje i JOPPD obrasca na e-mail adresu! Niste pretplatnik? Pretplata Aktivni pretplatnici: Prijava

 • Izračun i podaci su informativnog sadržaja i ne može ih se koristiti u druge svrhe!