Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
23.05.2017

Šifrarnik država za JOPPD

Šifranik država za JOPPD LINK (pdf dokument na stranicama PU).