Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
17.04.2020

Rok za dostavu dokaza o isplati plaće za primatelje HZZ potpore za očuvanje radnih mjesta (mora li primatelj potpore plaću za 04/20 obračunati i isplatiti do 05.05.2020?)

Zbog nespretno napisane odredbe o roku u kojem poslodavci, primatelji potpore za očuvanje radnih mjesta, moraju HZZ dostaviti dokaz o isplati plaće dolazi do oprečnih tumačenja i problematične tvrdnje kao bi svi primatelji potpore morali obračunati i isplatiti plaću za prethodni mjesec do 5. u mjesecu te do toga dana poslati dokaz o isplati u HZZ (primjerice do 05.05. plaću za 4. mjesec 2020.).  

Najprije, imamo izvorni PDF dokument koji tumači uvjete za dobivanje potpore i obaveze poslodavca primatelja potpore a koji se nalazi na poveznici LINK. U tome se dokumentu, između ostalog kaže:

Obveze poslodavca

Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec,
najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu
isplatu potpore. Isto se ne odnosi na obrtnike koji nisu u zakonskoj obvezi isplate plaće. Isti će
dostaviti izjavu da su sredstva utrošena sukladno namjeni potpore.

Na osnovu ovoga proizašlo je mišljenje kako je plaću potrebno isplatiti najkasnije do 5. u mjesecu za prethodni mjesec te pri tome HZZ najkasnije do 5. u mjesecu dostaviti dokaz o isplati plaće. Primjerice to bi značilo da bi plaću za 4. mjesec trebalo obračunati i isplatiti najkasnije do 05.05. te HZZ poslati dokaz o tome. Ovo je poprilično nelogično jer teško je za očekivati da svi poslodavci mogu osigurati proces obračuna plaća prema kojem bi plaću obračunali i isplatili već do 5. dana u mjesecu za prethodni mjesec (posebice oni koji primaju potpore a rade). 

Kako bi se u praksi riješile nedoumice HZZ je pod često postavljanim pitanjima koja se odnose na mjeru očuvanja radnih mjesta LINK postavio slijedeće: 

Kada moramo dostaviti dokaz o isplati plaće?

Najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore. 

PRIMJER: za isplate u travnju nije potrebno dostaviti dokaz os isplati plaće dok je za isplate u svibnju potrebno dostaviti dokaz o isplati plaće za ožujak do 5. u mjesecu, za lipanj dokaz o isplati plaće za travanj do 5. u mjesecu itd. 

 

Slijedom navedenog ispada da plaću za 4. mjesec NE MORAMO obračunati i isplatiti do 05.05. te do tada poslati dokaz HZZ o isplati plaće za 4. mjesec. Do 05.05. moramo poslati dokaz o isplati plaće za 3. mjesec. Dokaz o isplati plaće za 4. mjesec moramo dostaviti HZZ do 05.06.

Dakle, na ČPP (FAQ) na HZZ stranicama LINK imamo objašnjenje da je dokaz o isplati plaće za 4. mjesec potrebno dostaviti do 05.06. To znači da plaću za 4. mjesec možemo obračunati i isplatiti tijekom 5. mjeseca. Napominjem da po forumima i grupama nalazim na izjave kolega kojma su referenti sa HZZ dali naputak u skladu sa prvom varijantom pa u ovom trenutku, iako je objava na često postavljanim pitanjima HZZ potpuno jasna, ostavljam mrvicu rezerve da je možda i pogrešna.

Uglavnom, aktivno pratimo i nadamo se da na kraju nećemo završiti sa obavezom isplate plaća do 5. u mjesecu za prethodni mjesec, …