Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
09.01.2023

Rad od kuće / Rad na izdvojenom mjestu rada / Rad na daljinu (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu NN 151/22)

Izmjenama Zakona o radu od 01.01.2023. LINK detaljnije se regulira rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu a pod time i rad od kuće. U zadnje dvije godine kada se, zbog COVID epidemije, značajan dio rada radnika obavljao od kuće često se je postavljalo pitanje prava radnika na naknadu troškova nastalih za radnika zbog rada od kuće (struja, internet, grijanje, …). Nove odredbe Zakona o radu propisuju obaveze poslodavca i obaveze radnika u slučaju rada na izdvojenom mjestu rada / rada na daljinu uključujući i rad od kuće. Od 01.01.2023. Zakon o radu propisuje da radnik u određenim slučajevima rada na udaljenom mjestu rada / rada od kuće ima pravo na naknadu troškova nastalih zbog obavljanja posla. Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak NN 1/2023 LINK propisuje se iznos naknade po danu i maksimalni mjesečni iznos koji se radniku može isplatiti po toj osnovi kao i JOPPD šifra neoporezivog primitka kojom je takve isplate potrebno iskazati u JOPPD obrascu. Poslodavcima koji imaju radnike koji rade na izdvojenom mjestu rada skrećemo pažnju na potrebu revidiranja ugovora o radu kako bi  iste uskladili sa odredbama novog zakona. Propisane su i pisane upute u vezi sa zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu. Tijekom mjeseca, potrebno je pratiti kada je nastupila obaveza naknade troškova za rad na izdvojenom mjestu rada a po isteku mjeseca, radniku je potrebno isplatiti naknadu (ako nastupi obaveza poslodavca za isplatu iste)! Regulativa nikako nije trivijalna i poslodavci kod kojih radnici povremeno/stalno rade ne izdvojenom mjestu rada moraju uložiti značajan napor bi se uskladili za propisima.  

 

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

 

 

! Pretplatnici imaju puni pristup svim sadržajima portala!

! Putem e-mail-a ažurno Vas obavještavamo o zakonskim promjenama i o promjenama parametara za obračun plaća!

! Postanite aktivni pretplatnik i podržite rad i daljni rast portala. 

 

CIJENA PRETPLATE

1 GODINA (365 DANA) 

 

= 38,75 EUR

 

(31 EUR + PDV)

= 291,96 HRK

Tečaj konverzije: 

1 EUR = 7,53450 HRK

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda. Obaveznicima zaprimanja e-računa račun isporučujemo putem FINA e-servisa “e-račun za državu-izdavatelji”.

Narudžba za pretplatuPretplata za 1 godinu (365 dana od dana pretplate)
Cijena (kuna) = 31,00 EUR + PDV = 38,75 EUR = 291,96 HRK
Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRKOpći uvjeti korištenja

Nakon klika na "Pošalji narudžbu" na Vašu e-mail adresu će u roku od 1 minute biti poslana narudžba sa uputom za plaćanje pretplate (broj IBAN račun za plaćanje, model i poziv na broj).