Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
23.12.2019

Pripremite svoj sustav za obračun plaća koje ćete isplaćivati od 01.01.2020. (za većinu nas to je plaća za 12/2019)

Ukoliko ste završili sa svim planiranim isplatama u 2019. vrijeme je za prilagodbu parametara za obračun plaća u skladu za promjenama u porezu na dohodak koje stupaju na snagu od 01.01.2020. Za obračun plaće za 12/2019 (koje većina nas obračunava i isplaćuje u 01/2020) i nadalje je u sustavu za obračun plaća potrebno implementirati slijedeće promjene: 

  • Osobni odbitak radnika 4.000, 00 KN (umjesto sadašnjih 3.800,00)
  • Ažurirati aktualne promjene prireza od 01.01.2020. Popis se nalazi ovdje LINK
  • Za radnika s kojim je došlo do prekida radnog odnosa je na zadnjem obračunu plaće potrebno primjenjivati porezne olakšice (do sada smo ih primjenjivali samo ako smo imali izjavu radnika da se neće zaposliti)
  • Za izračun dijela plaće koji je oslobođen od ovrhe koristiti iznos 6.434 KN (umjesto dosadašnjih 6.237 KN)
  • Revidirati obračun premija dopunskog zdravstvenog osiguranja koje se uplaćuju za radnike (ako imate slučaj da poslodavac u ime radnika uplaćuje dopunsko zdravstveno osiguranje). Do sada smo. npr. u slučaju dopunskog osiguranja kod HZZO,  70 KN “dizali” kao neto na bruto te na tih 70KN plaćali doprinose i poreze. Od  01.01.2020. premija je uključena u popis primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak. Otvoreno je pitanje da li će ovaj primitak biti potrebno prikazati u JOPPD obrascu i ako da sa kojom šifrom (čekamo objavu Pravilnika o porezu na dohodak).

Primjena minimalnih i maksimalnih osnovica za doprinose te nove minimalne plaće ide od plaće za 01/2020 odnosno za većinu nas za isplate u 02/2020. Kompletnu informaciju o iznosima minimalnih i maksimalnih osnovica i minimalonoj plaći ćemo čim budu objavljene u NN (uobičajeno je to početkom godine u jednom od prvih brojeva NN). Standardno krajem siječnja, aktivnim pretplatnicima, ćemo poslati podsjetnik za primjenu novih iznosa osnovica.