Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
24.12.2018

Pripreme za nadolazeće promjene u porezu na dohodak i doprinosima od 01.01.2019.

POREZ NA DOHODAK – prva primjena je kod isplata od 01.01.2019 i dalje 

 • Nove granice za primjenu stopa poreza na dohodak od 24% i 36%
  • Stopa 24% promjenjuje se na mjesečnu poreznu osnovicu do 30.000, 00 KN (do 360.000, 00 KN godišnje) 
  • Stopa 36% primjenjuje se na mjesečnu poreznu osnovicu iznad 30.000 KN (iznad 360.000,00 KN godišnje)


OD IZNOSA DO IZNOSA STOPA
 0,00  30.000,00  24,00% 
 30.000,01   …  36,00% 


 

 • Poočim i pomajka mogu biti uzdržavani članovi obitelji za koje se priznaje porezna olakšice

DOPRINOSI – prva primjena je na plaći za 01/2019 (koja se uobičajeno se isplaćuje u 02/2019)

 • Ukidanje dijela doprinosa na plaću i promjena stope doprinosa za zdravstveno osiguranje
  • Ukida se doprinos za zaštitu zdravlja na radu (- 0,5% obaveze)
  • Ukida se doprinos za zapošljavanje 1,7% ( – 1,7% obaveze)
  • Stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje mijenja se na 16,5% ( +1,5% obaveze)
  • Opisane tri promjene rezultiraju smanjenjem troška doprinosa na plaću za 0,7% (prije 17,2% novo 16,5%)
  • Dakle na obračunu plaće za 01/2019 i dalje je samo 1 doprinos na plaću: “Doprinos na zdravstveno osiguranje” po stopi od 16,5%
 • Osnovica za doprinose za članove uprava trgovačkih društava (direktore)
  • Oprez !!! Članu uprave koji je zaposlen na nepuno radno vrijeme osnovica za doprinose se više ne smije umanjiti razmjerno odnosu punog u nepunog radnog vremena. 
  • Člana uprave mora na godišnjoj razini platiti obavezne doprinose na punu propisanu osnovicu.

*** Još nije objavljena naredba o iznosima najviših/najnižih osnovica

NOVI IZNOS PROSJEČNE MJESEČNE PLAĆE ZA IZRAČUN IZNOSA PLAĆE KOJI JE OSLOBOĐEN OD OVRHE – prva primjena za isplate plaća od 01.01.2019 i dalje

Za isplate plaća koje jse isplaćuju od 01.0.1.2019. i dalje se kao parametar za izračun plaće koji je zaštićen od ovrhe umjesto 5.960 KN koristi iznos od 6.237 KN LINK

MINIMALNA PLAĆA – prva primjena je na plaći za 01/2019 (koja se uobičajeno se isplaćuje u 02/2019)

 • Uredbom o minimalnoj plaći LINK propisan je novi iznos minimalne bruto plaće radnika u iznosu od 3.750 KN
 • Očekuje se objava zakona o minimalnoj plaći.