Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
18.09.2017

Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca (NN 92/17)

Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca NN 92/17Pravilnik utvrđuje sadržaj i način podnošenja obrasca zahtjeva za prisilnu naplatu, zbirnog zahtjeva za isplatu plaće odnosno naknade plaće u visini minimalne plaće i naloga za povlačenje s naplate dijela zahtjeva za prisilnu naplatu te obavijesti središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije i Agencije za osiguranje radničkih tražbina (u daljnjem tekstu: Agencija) središnjem tijelu državne uprave nadležnom za nadzor primjene propisa o radu.

Pravilnik utvrđuje sadržaj slijedećih obrazaca:

Obrazac ZPN-01 Zahtjev za prisilnu naplatu

Obrazac ZMP-01 Zahtjev za isplatu plaće/naknade plaće u visini minimalne plaće

Prilog obrascu ZMP-01: Specifikacije i raspored minimalne plaće

Prilog obrascu ZMP-01: Specifikacija i raspored između minimalne plaće i djelomično isplaćene plaće/naknade plaće

Obrazac NZP-01 Nalog za povlačenje s naplate dijela zahtjeva za prisilnu naplatu

Prilog obrascu NZP-01: Specifikacija iznosa dijela isplaćene plaće7naknade plaće