Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
29.12.2020

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj (NN 146/20, od 01.01.2021)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj NN 146/20 LINK

Stupa na snagu 01.01.2021.