Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
06.01.2021

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 1/2021)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 1/2021) LINK

Ovim pravilnikom provodi se usklada sa promjenama iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 138/20) LINK

Dobro došla novost koju propisuje novi pravilnik je automatizirani SNU odnosno automatizirano povezivanje nepovezanih uplata i otvorenih stavaka JOPPD obrazaca (nakon isteka roka od šest mjeseci od dana nepovezane uplate):

  • (14) Porezna uprava će po službenoj dužnosti podnositeljima izvješća odnosno isplatiteljima kod kojih su evidentirane nepovezane uplate, a čiji iznos je jednak obračunanom i iskazanom iznosu u Obrascu JOPPD, temeljem provedene kontrole uplata, provesti povezivanje podataka i raspored po stjecatelju primitka odnosno osiguraniku koje se odnose na:
    • porez na dohodak i prirez porezu na dohodak
    • doprinose za obvezna osiguranja, osim doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje.
  • U slučaju da se iznos uplate razlikuje od obračunanog i iskazanog iznosa u Obrascu JOPPD, povezivanje podataka i raspored po stjecatelju primitka odnosno osiguraniku iz stavka 14. ovoga članka Porezna uprava provodi redom počevši od najstarijeg iznosa uplate poreza i doprinosa i zaduženja za određenu vrstu poreza i doprinosa.
  • Povezivanje podataka i raspored po primateljima i obveznicima obračunavanja doprinosa iz stavka 14. ovoga članka provodi se nakon isteka roka od šest mjeseci od dana nepovezane uplate.