Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
03.01.2019

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima (NN 1/2019 od 02.01.2019). Stupa na snagu 03.01.2019.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima NN 1/2019 LINK

Pravilnik stupa na snagu 03.01.2019. (prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama).