Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
16.12.2022

Potvrda o plaći (Obrazac R1) od 01.01.2023 – Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja NN 147/2022 LINK

Članak 1.
U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 49/14., 51/14. – ispravak, 11/15., 17/15., 123/16. – ispravak, 129/17., 9/21. i 90/22.) tiskanice Potvrda o plaći i Potvrda o osnovicama osiguranja iz članka 82. stavka 1. mijenjaju se, tiskane su uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.
Tiskanice putnih naloga iz članka 95. stavka 7. mijenjaju se, tiskane su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.
Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.