Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
22.01.2020

Poruke e-porezne: Iskazani neoporezivi primitak 22 na JOPPD obrascima

Prošli tjedan je porezna uprava putem servisa e-poreza otposlala poruke u kojima upozorava isplatitelje u slučaju ako su po poslanim JOPPD obrascima premašene dozvoljeni godišnji iznosi za pojedine isplaćene neoporezive primitke.

Poštovani,
Analizom raspoloživih podataka u Informacijskom sustavu Porezne uprave za 2018. godinu utvrđeno je da ste za određeni broj stjecatelja na JOPPD obrascima pod oznakom:

XA

XB

XC


za tekuće porezno razdoblje iskazali isplate koje prelaze zakonom propisane neoporezive iznose po stjecatelju.

U svrhu ispravnosti knjiženja obavljenih isplata potrebno je u roku od 15 dana napraviti ispravak knjiženja JOPPD obrazaca na način da se za obavljene isplate koje prelaze zakonom propisane iznose po stjecatelju obračunaju i uplate propisani porezi i doprinosi po osnovu dohotka ili da se iskažu isplate neoporezivih primitaka pod ispravnim oznakama. O provedenim ispravcima je potrebno obavijesti nadležni tim Porezne uprave putem elektroničke pošte korisničkog pretinca.
S poštovanjem,
Porezna uprava

Pri tome porezna ne navodi radnike za koje je detektiran problem. Navodno, referenti PU nadležni za pojedino poduzeće, raspolažu popisima radnika kod kojih je došlo do isplate neoporezivog primitka iznad dozvoljenog godišnjeg iznosa.

Porezna je tek krajem 2019. godine u provjeru JOPPD obrasca implementirala restriktivnu kontrolu koja onemogućava predaju obrasca koji sadrži isplate neoporezivih primitaka za radnike koji danim obrascem prelaze dozvoljeni godišnji iznos. U toj situaciji posodavac mora provjeriti da li se je dogodila neka od slijedećih situacija 

  • radniku je kod poslodavca isplaćen iznos određenog primitka iznad dozvoljenog godišnjeg iznosa 
  • radniku je sumarno u periodu prije dolaska kod poslodavca + u periodui rada kod poslodavxa isplaćen iznos iznad dozvoljenog
  • predan je JOPPD obrazac sa pogrešnom šifrom neooporezivog primitka

Zadnji slučaj je najjednostavniji za poslodavca. Potrebno je detektirati isplate u kojima je korištena pogrešna JOPPD šifra neoporezivog primitka. Sa JOPPD obrascem tipa 2 stornirati pogrešan redak. Sa JOPPD obrasce tipa 3 dopuniti iobrazac sa ispravnom šifrom. 

Skrećemo pažnju za poruku o premašivanju iznosa a koja se odnosi na šifru 22 i na 2018. godinu. U jednom trenutku je za jubilarne nagrade koje su se predavale sa šifrom neoporezivog primitka 22 uvedena šifra neoporezivog primitka 60. To je najčešći razlog ove poruke od porezne. Potrebno je ispraviti retke JOPPD obrazaca u kojima je isplata jubilarne nagrade prikazana sa šifrom 22.

Što ako se ne radi o pogrešnoj šifri neoporezivog primitka nego o većoj isplati od dopuštene?

Potrebno je taj iznos “dići” u bruto uz obračun poreza i obaveznih doprionosa, iste uplatiti, obračunati i platiti kamate za doprinose i poreze, predati odgovarajuću dopunu JOPPD obrasca za period na koji se pogreška odnosi. 

Na kraju o poduzetim mjerama je potrebno obavijestiti Vašeg referenta u PU.