Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
29.09.2023

Podsjetnik: Od 01.10.2023. započinje obaveza uručenja Obrasca IO1 ili NO1 radnicima kojima se obračunava naknada za neiskorišteni godišnji odmor

 

  • Za isplate od 01.10.2023 i dalje poslodavac je, za isplatu/obračun naknade za neiskorišteni godišnji odmor, radniku dužan uručiti obrazac IO1 ili NO1 !!!
  • Od 01.10.2023. nastupa obaveza usklađenja obrasca IP1 sa Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor NN 68/202

Više: LINK