Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
21.10.2020

Plaćanje troška cijepljenja radnika protiv zaraznih bolesti (aktualno je za gripu) je u periodu od 20.10.2020. do 31.12.2020. izuzeto iz oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada

Pravilnik o dopuni pravilnika o provedbi općeg poreznog zakona NN 114/2020 LINK 

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, broj 45/19, 35/20, 43/20, 50/20, 70/20, 74/20 i 103/20) u članku 71.zc iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

(2) U uvjetima posebnih okolnosti iz članka 107.a Zakona, iznimno od posebnih propisa o oporezivanju dohotka, trošak cijepljenja protiv zaraznih bolesti što ga poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće na svoj teret omogućuje radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz članka 21. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka odnosno plaće ne smatra se primitkom po osnovi nesamostalnog rada neovisno o načinu podmirenja troška cijepljenja.

(3) Odredba stavka 2. ovoga članka primjenjuje se do 31. prosinca 2020. godine.

Komentar: 

Poslodavac koji za svoje radnike, u periodu od 20.10.2020 do 31.12.2020 plati troškove cijepljenja protiv gripe nema obavezu za te radnike obračunavati trošak cjepiva kao primanje u naravi niti predavati JOPPD obrazac.