Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
23.06.2014

Ozljeda na radu i profesionalna bolest – Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava (NN 75/2014 od 20.06.2014)

U NN 75/2014 od 20.06.2014 je objavljen novi “Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti” LINK. Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 42. ovog Pravilnika koja stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Što se smatra ozljedom na radu? LINK
Tiskanica OR Prijava ozljede na radu LINK
Tiskanica PB Prijava o profesionalnoj bolesti LINK
Dokumentacija potrebna za prijavu ozljede na radu/profesionalne bolesti LINK
Upute za popunjavanje tiskanica za prijavu ozljede na radu/profesionalne bolesti LINK