Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
05.12.2016

Osobni odbitak (faktori osobnog odbitka) od 01.01.2017. godine

Od 01.01.2017. koriste se novi koeficijenti i nova vrijednost osnovice za izračun osobnog odbitka. Osnovni osobni odbitak (koeficijent 1) je 3.800,00 KN a odbici za ostale olakšice se računaju kao umnožak faktora osobnog odbitka i osnovice od 2.500,00 KN! U početku primjene novih zakonskih odredbi potrebno je u Vašoj aplikaciji za obračun plaća ažuriati vrijednosti faktora odbitaka za pojedinu kategoriju (člana obitelji) i pustiti izračun odbitka. Ukoliko pak u Vašoj aplikaciji imate samo koeficijente a ne i analitičke podatke o vrstama koeficijenata koji čine ukupni odbitak istu je potrebno iznova izračunati. Većina aplikacija za obračun plaća će morati biti update-ana zbog činjenica da sada je osobni osnovni odbitak više nije nije umnožak osnovice (2.500,00) i punog iznosa faktora! 

>>>> KALKULATOR FAKTORA ODBITKA

 

 

 OSOBNI ODBITAK
 (faktori osobnog odbitka se zbrajaju)
Faktor  Iznos        (u KN)
Osnovni osobni odbitak 1  3.800,00 
Uzdržavani članovi uže obitelji 0,7  1.750,00 
Prvo dijete 0,7  1.750,00 
Drugo dijete 2.500,00 
Treće dijete 1,4  3.500,00 
Četvrto dijete 1,9  4.750,00 
Peto dijete 2,5  6.250,00 
Šesto dijete 3,2  8.000,00 
Sedmo dijete 4,0  10.000,00 
Osmo dijete 4,9  12.250,00 
Deveto dijete * 5,9  14.750,00 
Porezni obveznik i svaki uzdržavani član uže obitelji i svako dijete, ako su osobe s invaliditetom
0,4  1.000,00 
Porezni obveznik i svaki uzdržavani član uže obitelji i svako dijete ako su osobe kojima je rješenjem, na temelju posebnih propisa, utvrđena 100% invalidnost po jednoj osnovi i/ili koji radi invalidnosti imaju, a u skladu s posebnih propisima, pravo na doplatak za pomoć i njegu **
1,5   

3.750,00 

 

 

 

* Za svako slijedeće dijete koeficijent osnovnoga osobnog odbitka uvećava se 1,1 u odnosu na koef. za za prethodno dijete.
** Za ovaj slučaj ne može se koristiti osobni odbitak za invalidnost (faktor 0,4) 
Uzdržavani članovi uže obitelji i uzdržavana djeca mogu biti osobe kojima oporezivi
primici i drugi primici na koje se ne plaća porez ne prelaze godišnji iznos od 15.000,00 KN.