Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
30.11.2023

Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak na području Općine Mljet (02682). Primjena od 01.01.2024

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Općine Mljet NN 142/23 LINK

Visina poreznih stopa poreza na dohodak utvrđuje se na sljedeći način::
a) niža porezna stopa 22 %
b) viša porezna stopa 33 %.

On-line šifrarnik općina i gradova sa stopama poreza na dohodak LINK