Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
24.11.2023

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Općine Vinica (04863). Primjena od 01.01.2024

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Općine VInica NN 141/23 LINK

Visina poreznih stopa poreza na dohodak utvrđuje se na sljedeći način::
a) niža porezna stopa 20 %
b) viša porezna stopa 30 %.

On-line šifrarnik općina i gradova sa stopama poreza na dohodak LINK