Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
06.11.2023

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Vodica (05002). Primjena od 01.01.2024

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Vodica NN 131/23 LINK

Porezne stope iz članka 1. ove Odluke utvrđuju se kako slijedi:
a) niža porezna stopa 20 %
b) viša porezna stopa 30 %.

On-line šifrarnik općina i gradova sa stopama poreza na dohodak LINK