Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
27.12.2018

Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2019. godinu

U NN 116/2018 objavljena je odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi LINK.

Najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2019. godinu nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak sukladno propisima koji uređuju oporezivanje, ne može biti niži od 90,11 kunaStupa na snagu 01.01.2019. Prva praktična primjena će biti pri obračunu i isplati plaće za poslove sezonskog rada obavljene u 1. mjesecu 2019. godine.