Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
31.05.2022

Odluka o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi NN 60/2022

Odluka o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi NN 60/2022 LINK