Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
17.03.2015

Odgovornost poslodavca za slučaj kada radnik nema ispravnu općinu/grad prebivališta na poreznoj kartici (Obrazac PK)

U praksi se javlja situacija u kojoj radnik nakon promjene prebivališta, ne promijeni i podatke na poreznoj kartici (Obrazac PK). Tu se obično radi o pokušaj radnika da izbjegne plaćanje prireza porezu na dohodak po stopi koja vrijedi u novome mjestu rada i stanovanja. Drugi mogući razlog je želja da se radniku i dalje isplaćuje veći iznos neoporezive naknade za prijevoz na posao. DA LI JE POSLODAVAC ODGOVORAN ZA ČINJENICU DA NA POREZNOJ KARTICI RADNIKA NISU ISKAZANI ISPRAVNI PODACI O PREBIVALIŠTU RADNIKA? 

Primjer:

Pero Perić živi u općini koja je 300 km udaljena od grada Zagreba. U toj općini je stopa prireza 0%. Pero Perić je našao posao u Zagrebu te doselio u Zagreb. On je, poslodavcu, u sklopu dokumentacije za evidenciju matičnih podataka dao presliku osobne iskaznice i poreznu karticu (PK) na kojoj je navedena općina stanovanja u kojoj je Pero Perić trenutno živi. Pero Perić se je preselio u Zagreb, prijavio je svoje novo prebivalište i promijenio osobne dokumente. Poreznoj upravi nije prijavio promjenu prebivališta i slijedom toga nije promijenio podatke na poreznoj kartici. Pero Perić ovakvim postupanjem izbjegava plaćanje prireza porezu na dohodak koji u općini iz koje dolazi iznosi 0% a u gradu Zagrebu 18%.

  1. U kojem roku radnik mora promijeniti podatke o prebivalištu u poreznoj evidenciji?
  2. Da li je i na koji način poslodavac odgovoran za ovaj postupak radnika?
  3. Koje korake mora poduzeti poslodavac ako SUMNJA ili ZNA da prebivalište radnika ne odgovara podacima na poreznoj kartici?

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja