Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
30.03.2020

Odgađa se obveza plaćanja novčane naknade poslodavcima obveznicima kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom koja će nastati za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020. godine

NN 36/2020 LINK

III.

Odgađa se obveza plaćanja novčane naknade poslodavcima obveznicima kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom koja će nastati za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020. godine, uz mogućnost odgode plaćanja obveza koje će nastati u naredna 3 mjeseca.

Odgođene obveze iz stavka 1. ove točke mogu se podmiriti obročnom otplatom u roku od 24 mjeseca od dana dospjelosti obveze.

Za vrijeme trajanja odgode plaćanja i obročne otplate iz stavka 2. ove točke ne obračunavaju se kamate i ne teče zastara.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.