Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
28.09.2022

Od 01.10.2022. povećani su iznosi neoporezivih iznosa koje poslodavac može isplatiti radniku

U NN 112/2022 objavljen je “Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak” LINK

Pravilnikom je od 01.10.2022 i dalje, omogućena isplata neporezivih primitaka radnicima do slijedećih iznosa:

  • prigodne nagrade (božičnica, regres za GO, JOPPD šifra 22) do 5.000,00 HRK godišnje
  • novčane nagrade za radne rezultate (JOPPD šifra 63) do 7.500,00 HRK godišnje
  • dar djetetu do 15 godina starosti (JOPPD šifra 21) do 1.000,00 HRK godišnje
  • dar u naravi radniku do 1.000,00 HRK godišnje (ne iskazuje se u JOPPD obrascu)
  • novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika (JOPPD šifra 65) do 6.000,00 HRK godišnje
  • naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe (JOPPD šifra 18) s 2,00 HRK/km na 3,00 HRK/km
  • otpremnine prilikom odlaska u mirovinu (JOPPD šifra 26) do 10.000,00 HRK.

Navedeni iznosi su maksimalni dopušteni iznosi  za isplatu u poreznom razdoblju (kalendarska godina). Ako su tijekom ove godine već isplaćivani neoporezivi iznosi radnicima, do kraja godine se može, neoporezivo, isplatiti razlika između ovih novih iznosa i do sada isplaćenog iznos (Članak 3. pravilnika).