Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
28.07.2022

Očinski dopust – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama NN 85/2022

Pravo na očinski dopust

U NN 85/2022 je objavljen “Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama” LINK.

Članak 12.a, Zakone uređuje pravo oca na očinski dopust. 

(1) Zaposleni ili samozaposleni otac ima pravo, nakon rođenja djeteta, na očinski dopust u neprekidnom trajanju, ovisno o broju rođene djece:
‒ od deset radnih dana za jedno dijete,
‒ od 15 radnih dana u slučaju rođenja blizanaca, trojki ili istodobnog rođenja više djece.
(2) Zaposleni ili samozaposleni otac pravo iz stavka 1. ovoga članka može koristiti do navršenih šest mjeseci života djeteta pod uvjetom da u isto vrijeme i za isto dijete ne koristi jedno od prava propisanih ovim Zakonom.
(3) Zaposleni ili samozaposleni otac može koristiti pravo iz stavka 1. ovoga članka neovisno o radnopravnom statusu majke.
(4) Pravo na očinski dopust je neprenosivo.

Očinski dopust se može koristiti od 01.08.2022. (datum kada Zakon stupa na snagu) i dalje. 

Procedura i dokumentacija za otvaranje očinskog dopusta
Naknada za vrijeme trajanja očinskog dopusta
JOPPD šifra za očinski dopust

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

 

 

! Pretplatnici imaju puni pristup svim sadržajima portala!

! Putem e-mail-a ažurno Vas obavještavamo o zakonskim promjenama i o promjenama parametara za obračun plaća!

! Postanite aktivni pretplatnik i podržite rad i daljni rast portala. 

 

CIJENA PRETPLATE

1 GODINA (365 DANA) 

 

= 38,75 EUR

 

(31 EUR + PDV)

= 291,96 HRK

Tečaj konverzije: 

1 EUR = 7,53450 HRK

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda. Obaveznicima zaprimanja e-računa račun isporučujemo putem FINA e-servisa “e-račun za državu-izdavatelji”.

Narudžba za pretplatuPretplata za 1 godinu (365 dana od dana pretplate)
Cijena (kuna) = 31,00 EUR + PDV = 38,75 EUR = 291,96 HRK
Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRKOpći uvjeti korištenja

Nakon klika na "Pošalji narudžbu" na Vašu e-mail adresu će u roku od 1 minute biti poslana narudžba sa uputom za plaćanje pretplate (broj IBAN račun za plaćanje, model i poziv na broj).