Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
03.02.2022

Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2022. godinu

NN 12/2022 LINK

Članak 1.

Ovom Naredbom propisuje se mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi u obveznom mirovinskom osiguranju ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident) i u obveznom zdravstvenom osiguranju te zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili odobreni stalni boravak.

Članak 2.

Visina mjesečne osnovice iz članka 1. ove Naredbe određuje se prema tablici »Osnovice za doprinose pomoraca u međunarodnoj plovidbi« koja je sastavni dio ove Naredbe, a ista se usklađuje svake godine s iznosom najmanje mjesečne osnovice propisane Naredbom ministra financija o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za tekuću godinu.

Članak 3.

Obračun doprinosa na temelju mjesečne osnovice kako je određena tablicom »Osnovice za doprinose pomoraca u međunarodnoj plovidbi za 2022. godinu« koja je sastavni dio ove Naredbe, vrši se od 1. siječnja 2022. godine.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2021. godinu (»Narodne novine« br. 14/2021.).

Članak 5.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

OSNOVICE ZA DOPRINOSE POMORACA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA 2022. GODINU

 
Kategorija Radno mjesto   Osnovica
osiguranja
1. zapovjednik broda kn 7.703,00
  upravitelj stroja   7.703,00
  zapovjednik osoblja   7.703,00
  upravitelj osoblja u strojarnici   7.703,00
 
2. prvi časnik palube kn 5.680,00
  drugi časnik stroja   5.680,00
  rukovodeće hotelsko osoblje (upravitelji)   5.680,00 
  liječnik   5.680,00 
  zubar   5.680,00
  časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda   5.680,00 
  časnik odgovoran za zaštitu okoliša   5.680,00 
časnik odgovoran za sigurnost plovidbe i rada 5.680,00
 
3. drugi časnik palube kn 4.293,00
  zapovjednik jahte   4.293,00
  treći časnik stroja   4.293,00
  rukovodeće hotelsko osoblje (direktori)   4.293,00
  frižiderist   4.293,00
  operater postrojenja za ukapljivanje   4.293,00 
  zapovjednik plutajućeg objekta   4.293,00 
  zapovjednik nepomičnog odobalnog objekta   4.293,00 
  operater dinamičke pozicije   4.293,00 
  upravitelj stroja na jahti   4.293,00 
 
4. treći časnik palube kn 3.975,00
  časnik plovidbene straže na palubi   3.975,00 
  četvrti časnik stroja   3.975,00
  radiočasnik   3.975,00 
  više hotelsko osoblje (časnici)   3.975,00
  više tehničko osoblje (časnici)   3.975,00 
  elektročasnik   3.975,00 
  elektroničar   3.975,00
  časnik plovidbene straže u strojarnici   3.975,00 
prvi časnik palube na jahti 3.975,00
drugi časnik stroja na jahti 3.975,00
 
5. više hotelsko osoblje (niži časnici) kn 3.871,00
  više tehničko osoblje (niži časnici)   3.871,00 
  električar   3.871,00
  mehaničar   3.871,00
  prvi kuhar   3.871,00
  prvi konobar   3.871,00
  vođa palube   3.871,00
  vođa stroja   3.871,00
  poslužitelj sisaljki (pumpman)   3.871,00
  vozač na RO-RO brodovima   3.871,00
  medicinska sestra   3.871,00
  alatničar   3.871,00
  dizaličar   3.871,00
  bušač   3.871,00
  ronilac   3.871,00
  bravar   3.871,00
  cjevar   3.871,00
  varilac   3.871,00
 
6. član plovidbene straže na palubi (kormilar)  kn 3.786,00
  član plovidbene straže u strojarnici (mazač)   3.786,00 
  hotelsko osoblje   3.786,00 
  tehničko osoblje   3.786,00
 
7. drugi kuhar kn 3.655,00
  drugi konobar   3.655,00 
  pekar   3.655,00
  slastičar   3.655,00
 
8. vježbenik palube kn 3.624,06
  vježbenik stroja   3.624,06
  ostali vježbenici   3.624,06
  mornar   3.624,06
  čistač   3.624,06
  mladić sobe   3.624,06
  mladić kuhinje   3.624,06
  pomoćnik električara   3.624,06
  pomoćnik mehaničara   3.624,06
  pomoćnik poslužitelja sisaljki (pumpman)   3.624,06
  pomoćno hotelsko osoblje   3.624,06 
  pomoćno tehničko osoblje   3.624,06