Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
21.12.2020

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2021. godinu (NN 141/20)

NN 141/20 LINK

Mjesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2021. godinu za zaposlene članove uprave/direktore (5.967,65 KN) LINK
Najviša mjesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2021. godinu (55.086,00 KN) LINK
Najniža mjesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2021. godinu (3.488,78 KN) LINK
Najviša godišnja osnovica za plaćanje doprinosa za 2021. godinu (661.032,00 KN) LINK

Primjenjuju se na obračunu plaća za 2021. godinu (prva primjena na plaći za 1. mjesec 2021. godine koja se uobičajeno isplaćuje u 02/2021)!