Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
26.12.2019

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obavezna osiguranja za 2020. godinu

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obavezna osiguranja za 2020. godinu NN 125/2019 LINK
Ovom se Naredbom objavljuju iznosi osnovica za obračun doprinosa za 2020. godinu izračunanih kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenata za njihov obračun propisanih Zakonom o doprinosima (u nastavku teksta: Zakon), i to:

  • Najniža mjesečna osnovica, 3.321,96 kuna
  • Najviša mjesečna osnovica, 52.452,00 kuna
  • Najviša godišnja osnovica, 629.424,00 kuna
  • Minimalna mjesečna osnovica za rad u punom radnom vremenu osiguraniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge ne može biti niža od 5.682,30 kuna.
  • Poduzetnička plaća 9.616,20 kuna

Nove osnovice je potrebno primjenjivati na obračunima plaća za 2020. godinu (prva primjena je kod plaće za 01. mjesec 2020. godine koja se uobičajeno isplaćuje u 02/2020).

Standardno, kao i prethodnih godina, pretplatnicima ćemo krajem prvog mjeseca poslati podsjetnik za promjenu ovih parametara obračuna plaća.