Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
09.01.2019

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obavezna osiguranja za 2019. godinu

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obavezna osiguranja za 2011. godinu NN 1/19 LINK
Ovom se Naredbom objavljuju iznosi osnovica za obračun doprinosa za 2019. godinu izračunanih kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenata za njihov obračun propisanih Zakonom o doprinosima (u nastavku teksta: Zakon), i to:

1. najniže mjesečne osnovice, 3.210,24 kuna
2. najviše mjesečne osnovice, 50.688,00 kuna
3. najviše godišnje osnovice, 608.256,00 kuna  
4. mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuje Porezna uprava rješenjem
5. mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuju obveznici obračunavanja
6. izabranih viših mjesečnih osnovica
7. godišnjih osnovica za obveze po osnovi obavljanja druge djelatnosti

Nove osnovice je potrebno primjenjivati na obračunima plaća za 2019. godinu (prva primjena ja kod plaće za 01. mjesec 2019. godine koja se uobičajeno isplaćuje u 02/2019).

Standardno, kao i prethodnih godina, pretplatnicima ćemo krajem prvog mjeseca poslati podsjetnik za promjenu ovih parametara obračuna plaća.