Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
04.01.2017

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obavezna osiguranja za 2017. godinu (NN 02/17 od 04.01.2017)

U NN 02/17 od 04.01.2017 LINK objavljena je Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obavezna osiguranja za 2017. godinu. Ovom se Naredbom objavljuju iznosi osnovica za obračun doprinosa za 2017. godinu izračunanih kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenata za njihov obračun propisanih Zakonom o doprinosima (u nastavku teksta: Zakon), i to:

1. najniže mjesečne osnovice
2. najviše mjesečne osnovice
3. najviše godišnje osnovice
4. mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuje Porezna uprava rješenjem
5. mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuju obveznici obračunavanja
6. izabranih viših mjesečnih osnovica
7. godišnjih osnovica za obveze po osnovi obavljanja druge djelatnosti

Nove osnovice je potrebno primjenjivati na obračunima plaća za 2017. godinu (prva primjena ja na plaći za 01. mjesec 2017. godine koja se uobičajeno isplaćuje u 02/2017).

Povezano:
Najviša godišnja osnovica za plaćanje doprinosa za 2017. godinu LINK
Najviša mjesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2017. godinu LINK
Najniža mjesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2017. godinu LINK