Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
10.06.2013

Naredba o izmjeni i dopuni naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obaveznih doprinosa te prihoda za fina.drugih javnih potreba (NN 68/2013)

Ovom naredbom se vrši nadopuna i ispravak uplatnih računa iz Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini (NN 02/2013 LINK). Naredba je objavljena u NN 68/2013 LINK.

[wp_ad_camp_2]