Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
24.11.2021

Najviša mjesečna i najviša godišnja osnovica za plaćanje doprinosa

U velikom broju on-line dostupnih tekstova, koji obrađuju primjenu najviše mjesečne i najviše godišnje osnovice za plaćanje doprinosa, je u pravilu nedovoljno jasno precizirano u kojim slučajevima se može primijeniti ograničenje osnovice (mjesečne, godišnje) za plaćanje doprinosa. Često u praksi nailazimo na upite zbog nedoumice može li se ili ne, na određeni primitak koji se isplaćuje radniku, primijeniti najviša mjesečna ili najviša godišnja osnovica za plaćanje doprinosa.U svrhu izbjegavanja zabuna i pogrešaka u primjeni obračuna doprinosa na najvišu mjesečnu/godišnju osnovicu objavljujemo ovu preglednu i jednostavnu tablicu:


  NAJVIŠA MJESEČNA NAJVIŠA GODIŠNJA
 VRSTA PRIMANJA I STUP MIO  II STUP MIO I STUP MIO II STUP MIO
 PLAĆA DA DA DA NE
 STIMULATIVNI MJESEČNI DODACI NA PLAĆU (PO UGOVORU O RADU, KOLEKTIVNOME UGOVORU ILI PRAVILNIKU O RADU) DA DA DA NE
 BONUS ZA TEKUĆU GODINU NE NE DA NE
 BONUS ZA PRETHODNU  GODINU NE NE DA NE


DA -primjenjuje se obračun doprinosa na najvišu osnovicu

MJESEČNA

MIO I stup = propisana najviša mjesečna osnovica * stopa doprinosa

MIO 2 stup = propisana najviša mjesečna osnovica * stopa doprinosa

GODIŠNJA

MIO I stup = 0 (ako je premašen iznos najviše godišnje osnovice) ***

*** U praksi redovito događa da na tekućem obračunu nastane situacija u kojoj se prelazi iznos najviše godišnje osnovice za plaćanje doprinosa. U tome slučaju doprinos za MIO I stup će se izračunati da iznos bruto osnovice koja je razlika između propisane najviše godišnje osnovice i iznosa osnovice za doprinose koji je kumulativno u toj godini primijenjen do toga tekućeg obračuna!

MIO II stup = puna bruto osnovica * stopa doprinosa

NE -ne primjenjuje je obračun doprinosa na najvišu osnovicu

MIO I stup =  puna bruto osnovica * stopa doprinosa

MIO II stup = puna bruto osnovica * stopa doprinosa

Institut najviše osnovice za plaćanje doprinosa se odnosi na doprinose iz plaće (Doprinosi MIO I i II stup). Doprinos na plaći za  zdravstveno osiguranj obračunava i uplaćuje plaćaju na puni iznos osnovice!

Povezano

Najviša godišnja osnovica za plaćanje doprinosa za 2021. godinu (661.032,00 KN) LINK

Najviša mjesečna osnovica za plaćanje doprinosa za 2021. godinu (55.086,00 KN) LINK