Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
02.11.2019

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak predlaže primjenu umanjenja poreza na dohodak za radnike od 25. do 30. godina starosti po godišnjem obračunu

Objavljen je “Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak” LINK.

Zanimljivost je da se u prijedlogu zakona predviđa da osobe do 25. godine starosti i osobe do  30. godina starosti najavljene porezne olakšice ne bi konzumirale mjesečno kroz umanjenje predujmova poreza na dohodak pri obračunu plaće već naknadno po godišnjem obračunu poreza na dohodak provedenog od strane PU. Dakle, poslodavac ne bi, na obračunu plaće, primjenjivao umanjenje poreza 100% za osobe do 25. godine starosti i 50% za osobe od 26. do 30. godine starosti već bi to primijenila porezna uprava kroz godišnji obračun poreza na dohodak.

U ime poslodavaca i svih onih koji rade obračune plaća podržavamo primjenu umanjenja poreza na dohodak po godišnjem obračunu a u skladu sa predloženim nacrtom zakona. Ovakvo rješenje je praktično iz više razloga, Otklanja se potreba za prolagodbom programa za obračun plaća. Poslodavci se uz to neće suočavati s problemom da radnici sa manje iskustva a koji su u kategoriji do 30. godina starosti primaju neto plaću plaću višu od starijih i iskusnijih kolega i to po osnovi poreznih olakšica danih od strane države. 

IZ NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POREZA NA DOHODAK 

    • (2) Godišnji porez na dohodak koji se utvrđuje prema poreznoj osnovici iz članka 18. ovoga Zakona umanjuje se:
    • fizičkim osobama do 25 godina života koje ostvare dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz članka 21. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona) i to za 100% razmjernog dijela porezne obveze obračunane na dio porezne osnovice na koju se sukladno članku 19. ovoga Zakona plaća godišnji porez po stopi od 24%, a koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz članka 21. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona)
    • fizičkim osobama od 26 do 30 godina života koje ostvare dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz članka 21. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona)  i to za 50% razmjernog dijela porezne obveze obračunane na dio porezne osnovice na koju se sukladno članku 19. ovoga Zakona plaća godišnji porez po stopi od 24%, a koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz članka 21. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona).
    • (3) Umanjenje iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se prije umanjenja iz stavka 1. ovoga članka.
    • (4) Umanjenje godišnjeg poreza na dohodak iz stavka 2. ovoga članka koristi se za cijelo porezno razdoblje u kojem obveznik navršava određenu godinu života.“.

Ministar financija Zdravko Marić na temu mjesečnog vs godišnjeg umanjena poreza na dohodak LINK