Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
18.01.2019

Mjesečna osnovica za doprinose za zaposlenog člana uprave, izvršnog direktora, upravitelja zadruge za 2019. godinu

Mjesečna osnovica za zaposlenog člana uprave trgovačkog društva / izvršnog direktora / upravitelja zadruge se od 01.01.2019. mijenja sa 5.213,00 KN na 5.491,20 KN

Iz Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obavezna osiguranja za 2019. godinu LINK:

  • Mjesečna osnovica, prema članku 21. stavku 2. Zakona, za rad u punom radnom vremenu osiguraniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge ne može biti niža od 5.491,20 kuna.
  • Mjesečna osnovica, prema članku 37. stavku 2. Zakona, za rad u punom radnom vremenu osiguraniku – izaslanom radniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge ne može biti niža od 6.589,44 kuna.

Ovaj iznos osnovice primjenjuje se prvi puta na obračunu plaće za 01 mjesec 2019. (uobičajeno na obračunu koji se provodi u 02/2019). 

!!! VAŽNO !!!


>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja