Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
17.09.2014

Kolika će Vam biti plaća kada se uvedu najavljene promjene granica za primjenu stopa poreza na dohodak?

Na portalu danas.net.hr je objavljen kalkulator za izračun plaće uz primjenu, najavljenih, novih granica za stope poreza na dohodak. Kalkulator se nalazi ovdje: LINK