Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
01.06.2020

Izmjene i dopune kriterija u Potpori za očuvanje radnih mjesta ZA SVIBANJ, za poduzeća sa više od 50 radnika

HZZ je donio izmjene i dopune kriterija za Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19) LINK

Za poslodavce koji zapošljavaju do 50 radnika kriteriji se ne mijenjaju !!!

VAŽNO:

Prije isplate potpore za svibanj trebaju dokazati da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 20% u odnosu na svibanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020.g. i svibanj 2019.g. Poreznoj upravi

Poslodavac koji je za svibanj 2020. tražio potporu za 50 i više radnika, bit će u obvezi vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31. prosincem 2021. godine postupi na jedan od slijedećih načina:

   • isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja
   • ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća
   • dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica;
   • isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa  propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka;
   • stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.