Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
19.04.2021

Isplata plaće radniku na REVOLUT račun

U zadnje vrijeme često se susrećemo sa pitanjem / nedoumicom može li poslodavac isplaćivati plaću radniku na tekući račun koji radnik ima otvoren kod REVOLUT-a LINK. Poslodavaci se pri takvom inzistiranju radnika nalaze u nedoumici jer, do sada, nije bilo jasnih tumačenja izdanih od strane mjerodavnih institucija (HNB, porezna uprava) da li se plaća smije isplatiti na REVOLUT račun. Poslodavci su slijedom toga odbijali provesti isplate plaća radnicima na REVOLUT račune. Kako takvu odluku nisu mogli opravdati nekom konktretnom točkom Zakona ili dostupnim mišljenjem mjerodavne institucije to je redovito izazivalo nezadovoljstvo radnika (koji su često takvu isplatu plaće “vidjeli” kao rješenje za izigravanje ovrha).  

HNB (Hrvatska narodna banke) je 16.04.2021 izdala priopćenje “Mogućnosti poslovanja Revolut Bank UAB i Revolut Payments UAB na području Republike Hrvatske” LINK. Iz tog priopćenja prenosimo dio teksta u kojem je, smatramo, jednoznačno tumačenje da poslodavac ne može isplaćivati plaću radniku na njegov REVOLUT račun (izvor hnb.hr):

Uvidom u uvjete poslovanja kreditne institucije Revolut Bank UAB “Revolut Bank UAB Demand Deposit Terms” navedeni je opisan kao depozitni račun na koji korisnik može pohraniti novac i povući ga isljučivo na temelju vlastitog zahtjeva. Revolut Banka UAB u tim uvjetima poslovanja ističe da nije ovlašten pružati platne usluge te novac na taj račun može uplaćivati i s njega izvršavati isplatu samo korisnik. Jedini je način uplate i isplate s toga depozitnog računa onaj putem transfera koji korisnik izvršava s računa za elektronički novac koji ima otvoren u Revolut Payments UAB.

Dakle, Revolut Bank UAB ne smije otvarati i voditi račune za plaćanje, primjerice tekući račun ili žiroračun, već prikuplja depozite svojih klijenata na depozitni račun. Klijenti Revolut Payments UAB-a sklapanjem ugovornog odnosa i s Revolut Bank UAB-om raspolažu depozitnim računom u kreditnoj instituciji (Revolut Bank UAB), a računom za plaćanje u instituciji za elektronički novac (Revolut Payments UAB). U slučaju da Revolut Bank UAB od Lietuvos bankas (Bank of Lithuania) zatraži i dobije licencu za pružanje platnih usluga i da litvanski regulator o tome obavijesti HNB, tada bi Revolut Bank UAB mogao otvarati i voditi račune za plaćanje, uključivo tekući račun ili žiro račun.

Napominjemo kako je ovo trenutna situacija. U nekom budućem periodu Revolut Bank UAB bi od Lietuvos bankas (Bank of Lithuania) mogao zatražiti i dobiti  licencu za pružanje platnih usluga te ako litvanski regulator o tome obavijesti HNB, tada bi Revolut Bank UAB mogao otvarati i voditi račune za plaćanje, uključivo tekući račun ili žiro račun.