Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
30.11.2018

Isplata neoporezive nagrade za radne rezultate do 5.000 KN od 01.12.2018. i dalje (nagrada za poslovne rezultate, JOPPD šifra 63)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak NN 106/18 LINK uvodi mogućnost isplate neoporezive nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika. Iznos koji poslodavac može u poreznom razdoblju (kalendarska godina) neoporezivo isplatiti radniku iznosi 5.000 KN. Ovakva isplata prikazuje se u JOPPD obrascu kao neporezivi primitak sa šifrom neporezive isplate 63. Nagradu je moguće isplatiti isključivo na tekući račun radnika (nije dozvoljena isplata u gotovini). Primjena je od 01.12.2018. godine. 

Napomene:

 • Kao i do sada poslodavac može radniku u poreznom razdoblju (kalendarska godina) neoporezivo isplatiti prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) do propisanog iznosa od 2.500 KN. Ove isplate se u JOPPD obrascu prikazuju sa šifrom neoporezivog primitka 22.
 • Novost je da poslodavac može radniku u poreznom razdoblju (kalendarska godina) neoporezivo isplatiti nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) do propisanog iznosa od 5.000 KN (uvodi se novim pravilnikom). Ove isplate se u JOPPD obrascu prikazuju sa šifrom neoporezivog primitka 63.
 • Do kraja ovog poreznog razdoblja (2018 godina), tijekom 12. mjeseca moguće je isplatiti neporezivo 5.000 KN (šifra 63)
 • U slijedećem poreznom razdoblju (2019. godina) se kreće ispočetka i opet je na raspolaganju 2.500 KN neoprezivog iznosa (šifra 22) i 5.000 KN neoporezivog iznosa (šifra 63)
 • Isplate je moguće provesti jednokratno ili u više navrata tijekom godine a u skladu sa pravilnicima i odlukama poslodavca o nagrađivanju radnika.
 • Nagradu je moguće isplatiti isključivo na tekući račun radnika (nije dozvoljena isplata u gotovini)
  • Obveza isplate na tekući račun definirana je ovom točkom Pravilnika o promjenama pravilnika o porezu na dohodak:
   U članku 92. stavku 3. točki 5. iza podtočke 5.3. dodaje se podtočka 5.4. koja glasi: ” 5.4. nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) na koje se do propisanog iznosa ne plaća porez na dohodak”. Članak 92. Pravilnika definira primitke koji se obavezno isplaćuju na tekući račun!
 • Navedeni iznosi neoporezivih nagrada (2.500 KN i 5.000 KN) maksimalni su iznosi koje radnik smije primiti unutar poreznog razdoblja. Poslodavac koji isplaćuje neoporezive nagrade radnicima koji su kod njega zaposleni na nepuno radno vrijeme ili su se zaposlili tijekom godine mora prije isplate od radnika pribaviti izjavu o iznosu nagrada koje je radnik primio od strane drugih isplatitelja te u skladu s izjavom voditi računa da svojom isplatom ne prekorači maksimalne iznose.    
 • Nagradu mogu isplatiti poslodavci radnicima radnicima (to uključuje i direktore koji su zaposleni u trgovačkim društvima) a  osobe koje obavljaju samostalne djelatnosti (iz članka 29. Zakona o porezu na dohodak) mogu isplatiti i za sebe osobno LINK (obavijest PU o mogućnosti isplate osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost).