Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
27.12.2013

Zakon o mirovinskom osiguranju od 01.01.2014. (NN 157/2013 od 24.12.2013.)

U NN 157/2013 je objavljen novi “Zakon o mirovinskome osiguranju” LINK. Detalje o promjenama koje donosi novi zakon možete pročitati na strancama HZMO LINK. Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2014.

VAŽNO: Prema odredbi Članka 112. Zakona rok za prijavu/odjavu radnika na mirovinsko osiguranje je 24 sata od početka /prestanka poslovanja ili zaposlenja/osiguranja! (do sada je rok bio 8 dana)